اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

ایران شنمو مرکز تخصصی آموزش چرتکه برای کودکان

ایران شنمو یا موسسه آرمان مس هوشمند (آمه) به عنوان تنها نماینده رسمی موسسه بین المللی آموزشی شنمو در ایران، با بومی سازی و برنامه ریزی دقیق عملیاتی، در پی افزایش توان محاسباتی کودکان و نوجوانان این مرز و بوم و با هدف حفظ روحیه طراوت و شادابی آنها در این مسیر مهم گام برداشته است.
کاهش چشمگیر اقبال جوانان ایرانی به رشته ریاضیات طی سال های گذشته تامل برانگیز و زنگ خطری جدی برای فرآیند توسعه کشور در آینده می باشد.

ایران شنمو آموزش تخصصی چرتکه برای کودکان

ایران شنمو یا موسسه آرمان مس هوشمند (آمه) به عنوان تنها نماینده رسمی موسسه بین المللی آموزشی شنمو در ایران، با بومی سازی و برنامه ریزی دقیق عملیاتی، در پی افزایش توان محاسباتی کودکان و نوجوانان این مرز و بوم و با هدف حفظ روحیه طراوت و شادابی آنها در این مسیر مهم گام برداشته است.
کاهش چشمگیر اقبال جوانان ایرانی به رشته ریاضیات طی سال های گذشته تامل برانگیز و زنگ خطری جدی برای فرآیند توسعه کشور در آینده می باشد.

ذهن کودک شما را با جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا، پرورش میدهیم

ایران شنمو نماینده رسمی موسسه بین المللی شنمو (چین) در ایران

با ایران شنمو تنها نماینده شنمو در چین بیشتر آشنا شوید

مجموعه ایران شنمو به عنوان تنها نماینده رسمی موسسه بین المللی شنمو (چین) در ایران با بهره گیری از جدیدترین متد آموزشی روز دنیا، مربیان زبده بین المللی و استفاده از ابزار های آموزشی نوین در راستای پرورش ذهن کودکان و نوجوانان این مرز و بوم مفتخر به ارائه خدمات آموزشی می‌باشد.

این موسسه با برگزاری دوره های ریاضیات ذهنی به صورت حضوری (در دفتر مرکزی)، آنلاین، خصوصی (در منزل) و همچنین در دیگر مراکز آموزشی (مدارس، سرای محلات، فرهنگسرا ها) ارائه خدمات می‌نماید.

ایران شنمو نماینده رسمی موسسه بین المللی شنمو (چین) در ایران

ایران شنمو تنها نماینده شنمو در چین

مجموعه ایران شنمو به عنوان تنها نماینده رسمی موسسه بین المللی شنمو (چین) در ایران با بهره گیری از جدیدترین متد آموزشی روز دنیا، مربیان زبده بین المللی و استفاده از ابزار های آموزشی نوین در راستای پرورش ذهن کودکان و نوجوانان این مرز و بوم مفتخر به ارائه خدمات آموزشی می‌باشد.

این موسسه با برگزاری دوره های ریاضیات ذهنی به صورت حضوری (در دفتر مرکزی)، آنلاین، خصوصی (در منزل) و همچنین در دیگر مراکز آموزشی (مدارس، سرای محلات، فرهنگسرا ها) ارائه خدمات می‌نماید.

دوره های آموزشی چرتکه در ایران شنمو

دوره های آموزشی چرتکه در ایران شنمو

سطح ۱ چرتکه

دو ترم ۲۴ جلسه (۶ ماه)

دوره های آموزشی چرتکه در ایران شنمو

سطح ۲ چرتکه

دو ترم ۲۴ جلسه (۶ ماه)

دوره های آموزشی چرتکه در ایران شنمو

سطح ۳ چرتکه

دو ترم ۲۴ جلسه (۶ ماه)

دوره های آموزشی چرتکه در ایران شنمو

سطح ۴ چرتکه

دو ترم ۲۴ جلسه (۶ ماه)

دوره های آموزشی چرتکه در ایران شنمو

سطح ۵ و ۶ چرتکه

دو ترم ۲۴ جلسه (۶ ماه)

دوره های آموزشی چرتکه در ایران شنمو

دوره های آموزشی چرتکه در ایران شنمو

سطح ۱ چرتکه

دو ترم ۲۴ جلسه (۶ ماه)

دوره های آموزشی چرتکه در ایران شنمو

سطح ۲ چرتکه

دو ترم ۲۴ جلسه (۶ ماه)

دوره های آموزشی چرتکه در ایران شنمو

سطح ۳ چرتکه

دو ترم ۲۴ جلسه (۶ ماه)

سطح ۴ چرتکه

دو ترم ۲۴ جلسه (۶ ماه)

دوره های آموزشی چرتکه در ایران شنمو

سطح ۵ و ۶ چرتکه

دو ترم ۲۴ جلسه (۶ ماه)

آخرین مقالات ایران شنمو

آخرین مقالات ایران شنمو