مقالات ایران شنمو

آموزش چرتکه ابتدایی، آموزش گام به گام چرتکه
چرتکه

آموزش چرتکه ابتدایی

فهرست مطالب این صفحه۱ چرتکه چیست؟۲ آموزش گام به گام چرتکه (ویژه مبتدیان)۳ آموزش نمایش اعداد در چرتکه۴ آموزش جمع

ادامه مطلب »
آموزش چرتکه اول دبستان، چرتکه برای کلاس اول
چرتکه

آموزش چرتکه اول دبستان

فهرست مطالب این صفحه۱ چرتکه چیست؟۲ مزایای چرتکه برای کلاس اول ابتدایی۳ آموزش چرتکه به کودکان۴ یادگیری چرتکه در چه

ادامه مطلب »
چرتکه

بررسی جامع انواع چرتکه

فهرست مطالب این صفحه۱ چرتکه چیست؟۲ ساختار انواع چرتکه چیست؟۳ کاربرد انواع چرتکه۴ معرفی کامل انواع چرتکه یادگیری ریاضی و مفاهیم

ادامه مطلب »

مقالات ایران شنمو

آموزش چرتکه ابتدایی، آموزش گام به گام چرتکه
چرتکه

آموزش چرتکه ابتدایی

فهرست مطالب این صفحه۱ چرتکه چیست؟۲ آموزش گام به گام چرتکه (ویژه مبتدیان)۳ آموزش نمایش اعداد در چرتکه۴ آموزش جمع

ادامه مطلب »
آموزش چرتکه اول دبستان، چرتکه برای کلاس اول
چرتکه

آموزش چرتکه اول دبستان

فهرست مطالب این صفحه۱ چرتکه چیست؟۲ مزایای چرتکه برای کلاس اول ابتدایی۳ آموزش چرتکه به کودکان۴ یادگیری چرتکه در چه

ادامه مطلب »
چرتکه

بررسی جامع انواع چرتکه

فهرست مطالب این صفحه۱ چرتکه چیست؟۲ ساختار انواع چرتکه چیست؟۳ کاربرد انواع چرتکه۴ معرفی کامل انواع چرتکه یادگیری ریاضی و مفاهیم

ادامه مطلب »